_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2016/10/","Post":"https://botatquanam.com/truong-lao-go-di-ka-sieu-thoat-tuong-nhan-gian/","Page":"https://botatquanam.com/tim-kiem/","Attachment":"https://botatquanam.com/?attachment_id=13991","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee

Mới Nhất

Trường lão Gô-Đi-Ka nhập Niết bàn và siêu thoát, ác ma không thể tìm.

Trưởng lão Gô-đi-ka Siêu thoát tướng nhân gian

Một thời Trưởng lão Gô-đi-ka (Godhika), sau khi lãnh thọ yếu chỉ thiền quán từ Ðức Thế Tôn, an tâm lập mệnh, quyết chí...

Truyện Kể Phật Giáo

Đạo chích cả gan vào trụ sở tòa án trộm máy tính

Thánh nhân đạo chích

Có một tên đạo chích, sau nhiều năm ăn trộm của người khác rất nhiều tài sản, may mắn là tự nhận ra mình...

Ẩm Thực Chay

Mì pasta bơ

Mì pasta bơ lạ miệng

Chỉ cần một chút biến tấu nhỏ thôi, món mì spaghetti sẽ trở nên mới lạ, hấp dẫn hơn rất nhiều. Món mì này...