Câu chuyện thiền

Home Câu chuyện thiền

Bé Hạnh Thoát Chết Nhờ Câu Niệm Phật

Niệm Phật được cứu
Bé Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh 9 tuổi (2010) Cha của cháu là Bùi Ngọc Châu 42 tuổi và mẹ là Nguyễn thị Hương 37...

Phật tánh là gì?

Phật tánh có sẵn trong mỗi con người chúng ta.
Một sáng, trong lúc khởi sự Thiền thất ở Trung tâm Thiền Providence, có thiền sinh đi vào phòng tiểu tham đảnh lễ Thiền...

Lấy nghĩ mà không nghĩ là chỗ diệu

Lấy nghĩ mà không nghĩ là chỗ diệu
Thiền sư Cửu Sơn viết thư gởi cho Thiền sư Đức Sơn chủ trì chùa Tam Bảo (Hàn Quốc) như sau: “ Có lần ngài...

Ông đã nói gì ?

Ông đã nói gì ?
Một tối thứ Năm, sau khi khai thị ở Trung tâm Thiền Cambrigde, có thiền sinh hỏi Thiền sư Sùng Sơn: - Thầy là...

Khi chuông rung, đứng dậy

Khi chuông rung , đứng dậy; khi đánh trống, cúi lạy.
Một sáng, trong thời kỳ vào thiền thất “tinh tấn dõng mãnh” tại Trung tâm Thiền Providence, một thiền sinh đi vào thiền phòng...

Tóc bạc lòng không bạc

Đã là bậc trượng phu thì Tóc bạc lòng không bạc
Vào một Chủ nhật, sau khi khai thị tại chùa Đại Mã ở Los Angeles, cư sĩ Bổn Nguyên thỉnh vấn Thiền sư Sùng...

Ai tạo Một ?

Tất cả do tâm tạo.
Một tối, sau khi khai thị tại trung tâm thiền Dhammadhatu ở Boston. Có Thiền sinh thỉnh vấn Thiền sư Sùng Sơn: - Nếu tất...

Cây gậy Đức Sơn

Thiền sư Đức Sơn đã khai tâm cho nhiều người khác nhau
Thiền sư Đức Sơn nổi tiếng về đáp trả các câu hỏi bằng cách dùng gậy Thiền đánh vào người hỏi. Một hôm ngài...

Trong bụng bò

Ngoài bụng bò không có đau khổ, không sanh và không diệt.
Một sáng nọ, Thiền sư Sùng Sơn tại Trung tâm Thiền Providence thuyết pháp như sau : - Cách đây lâu lắm, sau bữa ăn...

Sự truyền thừa Tâm Ấn

Tăng đoàn truyền thừa Tâm Ấn.
Vào một tối thứ Năm, sau bài thuyết pháp ở Trung tâm Thiền Cambrigde, có thiền sinh hỏi Thiền sư Sùng Sơn : - Trong...