Vì sao tôi khổ

Home Đạo giữa đời thường Vì sao tôi khổ

Phần 21: Trình tự thực hành

Sự thực hành Tứ diệu đế và Bát chánh đạo không thể tách biệt thành từng phương thức riêng lẻ khác nhau.
Những gì vừa được trình bày trong những phần trước đây hoàn toàn không nhắm đến – và cũng không thể – cung cấp...

Phần 20: Thực hành Chánh định

Thực hành Chánh định để tập trung cao độ trong mọi hành vi.
Chánh định (tiếng Phạn là sam­mā-samādhi) là tập trung tâm ý một cách chân chánh. Chánh định cũng được hiểu là sự thực hành...

Phần 19: Thực hành Chánh niệm

Chánh niệm xuyên suốt mọi ý tưởng và hành động của chúng ta.
Chánh niệm (tiếng Phạn là sam­mā-sati) là sự tỉnh thức, niệm tưởng chân chánh trong cuộc sống. Tư tưởng chúng ta luôn hướng theo những...

Phần 17: Thực hành Chánh mạng

Nghề nghiệp chân chánh mang lại cho chúng ta những giá trị vật chất cần thiết
Chánh mạng (tiếng Phạn là sammā-ājīva) là mạng sống chân chánh, hay nói dễ hiểu hơn là duy trì, nuôi sống thân mạng của...

Phần 18: Thực hành Chánh tinh tấn

Thực hành Chánh tinh tấn để nỗ lực làm điều thiện.
Chánh tinh tấn (tiếng Phạn là sammā-vā­yā­ma) là nỗ lực, gắng sức theo đúng hướng chân chánh. Thực hành chánh tinh tấn tức là...

Phần 16 : Thực hành Chánh nghiệp

Thực hành chánh nghiệp để kiểm soát mọi hành động của mình.
Chánh nghiệp (tiếng Phạn là sammā-kam­man­ta) là hành động, việc làm chân chánh. Thực hành chánh nghiệp là biết quan tâm kiểm soát mọi...

Phần 15: Thực hành Chánh ngữ

Thực hành chánh ngữ để nói lên lời nói chân chính.
Chánh ngữ (tiếng Phạn là sam­mā-vācā) là lời nói chân chính. Chánh ngữ là sự biểu hiện cụ thể của chánh kiến và chánh...

Phần 14: Thực hành Chánh tư duy

Chánh tư duy là sự suy xét chân chánh mọi vấn đề.
Chánh tư duy (tiếng Phạn là sammā-san­kappa) là sự suy xét chân chánh, nghĩa là bằng vào năng lực tư duy của mình mà...

Phần 13: Thực hành Chánh kiến

Thực hành chánh kiến để nhìn rõ bản chất thực của nó.
Chánh kiến (tiếng Phạn là sammā-ditthi), đôi khi cũng đọc là chính kiến, với ý nghĩa là quan niệm, cách nhận hiểu vấn đề...

Phần 12 – Thực hành chân lý thứ tư: Đạo đế

Thực hành Bát chánh đạo để giải thoát mọi khổ đau.
Đây có thể xem là phần trọng yếu nhất trong Tứ diệu đế, trong ý nghĩa là nếu không thực hành trọn vẹn và...