Cuộc đời đức Phật

Những câu chuyện tiền kiếp của đức Phật

Cuộc đời hoằng pháp của đức Phật

10 đại đệ tử của đức Phật

Thấu hiểu lời Phật

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người khai sáng ra Phật giáo. Ngài vốn là thái tử Tất Đạt Đa, họ là Cồ Đàm (hay Kiều Đạt Ma), thuộc dòng họ quý tộc lớn là Thích Ca ở Ấn Độ cổ đại. Ngài là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da. Vợ của Ngài là công chúa Da Du Đà La, con của hai người là La Hầu La.

Nhận thấy sự đau khổ của kiếp người là do Sinh – Lão – Bệnh – Tử, nên Ngài muốn tìm một con đường giải thoát cho chúng sinh, vì vậy Ngài đã từ bỏ ngôi vị hoàng tử, từ biệt vợ con rồi rời hoàng cung đi tìm đạo.

Đầu tiên Ngài tu theo phương pháp khổ hạnh, có khi mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè và phơi mình giữa trời mưa nắng hoặc giá lạnh. Nhưng kết quả chỉ làm cơ thể suy kiệt chứ không tìm ra chân lý.

Sau 6 năm tu khổ hạnh không đạt kết quả, Ngài ra sông tắm gội sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, rồi ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề, thề nếu không chứng đạo thì bỏ xác tại đây. Ngài ngồi thiền 49 ngày đêm, chứng đạo thành Phật.

Sau khi thành đạo dưới gốc cây bồ đề, Đức Phật bắt đầu truyền đạo. Buổi thuyết pháp đầu tiên diễn ra tại vườn Lộc Uyển cho 5 anh em Kiều Trần Như nói về Tứ Diệu Đế.

Thích Ca nghĩa là hay phát khởi lòng từ bi, Mâu Ni nghĩa là tâm hồn luôn luôn yên tĩnh.

Đức Phật đản sanh vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, 19 tuổi xuất gia (ngày 8 tháng 2 âm lịch), đến 30 tuổi thành đạo (ngày 8 tháng 12 âm lịch) và 80 tuổi Ngài nhập niết bàn (ngày rằm tháng 2 âm lịch) sau 49 năm hoành dương chánh Pháp.