Home Nghệ thuật Phật giáo Đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh ở đâu?

Đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh ở đâu?

Lam Tỳ Ni nơi Đức Thích Ca Mâu Ni đản sinh
Lam Tỳ Ni nơi Đức Thích Ca Mâu Ni đản sinh

Nơi đản sanh của đức Thích Ca Mâu Ni là ở vườn hoa Lâm Tỳ Ni (Lumbini, nay là trấn Lỗ Minh Đài ở phía nam Nepal). Theo truyền thuyết, vị phu nhân của Tịnh Phạn vương là Ma Ya gần đến kỳ sinh nở, theo tập tục của nơi này phải về quê mẹ để sinh. Trên đường, khi ngang qua vườn Lam Tỳ Ni đã hạ sinh đức Thích Ca Mâu Ni từ nách phải dưới gốc cây Sa La.

Đức Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra Phật giáo, Thích Ca (Sakya) là tên của dòng tộc, Mâu Ni (Muni) có nghĩa là “Thánh nhân”. Đức Thích Ca Mâu Ni vốn họ Kiều Đạt Ma (Gotama) tên Tất Đạt Đa (Siddhata), sinh vào khoảng năm 565 trước công nguyên, mất vào năm năm 485 trước công nguyên, đại khái cùng thời đại với Khổng Tử ở Trung Quốc.

Gần đây đã phát quật được di chỉ Lâm Tỳ Ni, ở giữa có đền thờ Ma Ya phu nhân, trong đền có phù điêu về sự tích Ma Ya phu nhân sinh con, đáng tiếc phù điêu đã bị tàn phá, nhưng ở trên phù điêu khai quật được ở các nơi khác có rất nhiều đều thể hiện tình tiết này. Theo ghi chép trong “Quá Khứ Hiện Tại Nhân Quả kinh” Ma Ya phu nhân nhìn thấy một cây lớn trong vườn, màu hoa tươi thơm, lá cành sum xuê, liền đưa tay phải lên muốn hái một cành; vừa lúc đức Thích Ca Mâu Ni từ từ ở hông phải của phu nhân giáng sinh.

Mặt phía nam đền thờ MaYa phu nhân là một hồ nước hình chữ nhật, theo truyền thuyết sau khi phu nhân sinh con, trời giáng hồ nước nở đầy hoa sen, phu nhân tắm gội sạch sẽ trong hồ này.

Năm 1897, các nhà khảo cổ mặt tây của đền thờ Ma Ya phu nhân phát hiện ra trụ đá của vua A Dục, mặt trụ dùng thể chữ Bà La khắc bài minh, viết “Thiên Ái Thiên Kiến Vương (tức vua A Dục) lên ngôi 20 năm, vì đây là nơi đức Thích Ca Mâu Ni đản sinh, nên thân tới kính lễ. Vua sai khắc đá, trên làm một cỗ ngựa. Vì là nơi đức Thế Tôn đản sinh, nên miễn cho thôn Lâm Tỳ Ni tất cả sưu thuế, để nhớ ơn đức Phật”.

Gần đây, Chính phủ Nepal và một số Phật giáo đồ nước ngoài đã xây nhiều tháp, chùa ở Lâm Tỳ Ni và có kế hoạch sửa chữa xây dựng lại vườn hoa thần thánh cùng khu miếu thờ.