Home Truyện kể Phật giáo Vô tâm là đạo Hóa ra khổ đau bất an và sợ hãi là do nguyên...

Hóa ra khổ đau bất an và sợ hãi là do nguyên nhân này

nguồn gốc khổ đau
nguồn gốc khổ đau

Ngày xưa có một người đàn bà nghèo tình cờ nhặt được một rương chứa đầy châu báu và có một tấm gương soi, vội vã mang rương đến một nơi vắng vẻ mở ra xem.

Rương vừa được mở ra, bà ta bỗng thấy bên trong xuất hiện một người, người ấy đang trố mắt nhìn mình, người đàn bà sợ quá, chấp tay vái lia lịa :

— Xin lỗi cô, thành thật xin lỗi cô, tôi tưởng rương châu báu này vô chủ nên mới dám mở ra xem, nào ngờ rương này là của cô, tôi không dám lấy nữa!

Thì ra người đàn bà nhìn ảnh mình trong tấm gương cho là đã thấy người mới hoảng sợ như thế.

 Trích “Bách Dụ Kinh”

Lời bàn:

Vạn vật trong cuộc đời này như bóng như gương, đều là hư ảnh, nhưng chúng sanh phàm phu không nhận ra được, lầm tưởng đó là sự thật và chấp trước vào đó, sinh ra bao đau khổ, bất an, sợ hãi….