Home Kinh Phật giáo Kinh cầu nguyện – Bình an cho tâm hồn

Kinh cầu nguyện – Bình an cho tâm hồn

Kinh cầu nguyện
Kinh cầu nguyện

Bài này không thuộc bên Mật mà thuộc bên Tịnh độ , thường hay được các Phật tử tụng đọc trong các đạo tràng sinh hoạt hàng tuần tại nhiều chùa. Lời lẽ giản dị, dễ đọc, xúc động, giúp chuyển hóa tâm chúng ta, đồng thời có tác dụng đem lại sự an lạc rất hiểu quả.

Buổi sáng sớm sau khi vệ sinh cá nhân, bạn dành khoảng 10 phút là có thể đọc xong bài kinh này (vừa đọc vừa mở tâm mình vào đó để cảm nhận).

Trước khi đọc bạn thầm nói: ”Nam mô a di đà Phật đệ tử con là…. tuổi …ở tại … ngưỡng mộ tới giáo lý cao vời của chư Phật nay con xin nhiếp tâm hướng về chư Phật cầu xin chư Phật ban cho con quả phước mở được cánh cửa từ bi và trí tuệ trong tâm”.

Sau đó nói: – “Con xin được hồi hướng mọi công đức tới vô thượng bồ đề và tất thảy chúng sinh không chừa sót một ai. Nam mô A Di Đà Phật”.

Bài khấn nguyện đến đây là hết. Dịp sau mình sẽ gửi tiếp bài sám hối để đọc vào buổi tối trước khi đi ngủ. Chúc các bạn sở nguyện như ý.