Kinh Phật giáo

Home Kinh Phật giáo
Tổng hợp và sắp xếp các bộ kinh Phật giáo đầy đủ từ cơ bản cho người mới bắt đầu học đến những bộ kinh Phật pháp nâng cao. Nghe giảng kinh phật được thuyết pháp phật giáo bởi các đại đức, thượng tọa trí tuệ và đức độ.

Phật Thuyết Kinh Cha Mẹ Ân Trọng

cha mẹ ân trọng
Hán dịch: Tên người dịch đã bị thất lạc Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, Đức Phật...

Kinh cầu nguyện – Bình an cho tâm hồn

Kinh cầu nguyện
Bài này không thuộc bên Mật mà thuộc bên Tịnh độ , thường hay được các Phật tử tụng đọc trong các đạo tràng...

Lời khấn nguyện mỗi ngày cho cuộc sống tốt đẹp

Lời khấn nguyện mỗi ngày
Kính lạy Mười phương Phật Kính lạy Mười phương Pháp Kính lạy Mười phương Tăng Xin chứng giám lòng con Với tất cả tâm thành Dâng lên lời khấn...

SÁM NIỆM PHẬT

SÁM NIỆM PHẬT
Một lòng giữ niệm Di Ðà, Phật danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, Người đời nên sớm hồi đầu mới...

Bài khấn nguyện sám hối (Tụng đọc mỗi ngày)

Bài khấn nguyện sám hối
Với những người đã theo Phật, học Phật thì việc niệm Phật rất đơn giản. Nhưng với người bình thường, việc niệm Phật sẽ...

Bài văn phát nguyện sám hối – Cầu siêu sản nạn...

Bài văn phát nguyện sám hối
Chúng con từ bao đời bao kiếp, vì vô minh che lấp tâm trí mà không thấy được rằng năng lượng ái dục, nếu...

100 Bài kệ niệm Phật

100 Bài kệ niệm Phật
Phải chăng những vần thơ đơn giản, mộc mạc mà mang đầy thi vị của các bậc cổ nhân, thấm đẫm nỗi lòng thiết...

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ Dịch Giả: Thích Thiền Tâm Như thế tôi nghe, một thời...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn

Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát
Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch từ tiếng Phạn sang...

Kinh Dược Sư

Kinh Dược Sư
Kinh Dược Sư. Một thuở nọ, đức Bạt Già Phạm đi châu du giáo hóa các nước, đến thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ dưới...