Lịch sử Phật giáo

Home Lịch sử Phật giáo
Tuyển chọn những sự kiện theo dòng lịch sử Phật giáo kể từ thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập nên Phật giáo, đi thuyết pháp và truyền bá rộng rãi trong thời kỳ nguyên thủy Phật giáo cho đến thời đương đại ngày nay. Đi kèm đó là cuộc hành trình phát triển nghệ thuật Phật giáo, kiến trúc trong Phật giáo cũng như nghệ thuật điêu khắc, tượng, tranh Phật giáo cũng được đề cập tới một cách chi tiết.

Tượng Phật có từ khi nào?

Tượng Phật có từ khi nào
Bất cứ ai thêu thùa tượng Phật hoặc tô đắp tạc tượng, khiến mọi người chiêm ngưỡng lễ bái, thì đều được phước báo...

Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Như Lai

Đức Phật Dược sư
Đức Phật Dược sư là một đấng giác ngộ có lòng bi mẫn vô biên đối với hết thảy chúng sinh. Ngài hộ trì...

Phật giáo với chế độ chủng tánh

Vào thế kỷ 6 đến thế kỷ 5 trước công nguyên, thuyết Phật giáo do đức Thích Ca Mâu Ni sáng lập đưa ra...

Nếu còn sống Đức Phật làm gì mỗi ngày

Đức Phật làm gì mỗi ngày
Nếu còn sống Đức Phật làm gì mỗi ngày, là câu hỏi của nhiều người trong chúng ta muốn biết. Đức Phật có thể...

Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu thừa

Phật giáo Đại thừa Tiểu thừa
Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tiểu thừa có sự khác nhau rõ rệt ở nhiều phương diện như cách nhìn nhận về đức...

Phật giáo được hiểu như thế nào

phật giáo
Phật giáo là một tôn giáo do Phật Đà Thích Ca Mâu Ni sáng lập, bao gồm những nội dung sau: Những tín đồ...

Nguồn cội của hệ phái Thượng tọa bộ trong Phật giáo

Đức Phật
Thượng tọa bộ của Phật giáo về phương diện giáo nghĩa tương đối tiếp cận Phật giáo nguyên thủy ở một số tư tưởng...

Các nhánh trong Phật giáo nguyên thủy

Đức Thích Ca Mâu Ni
Đức Thích Ca Mâu Ni ở vào thời gian và trường hợp khác nhau, căn cứ theo các đối tượng khác nhau sẽ thuyết...

Những nơi đức Phật hoằng pháp khi còn tại thế

đức Thích Ca
Trong cuộc đời đức Phật khi còn hoằng pháp, địa phương được ngài cư trú lâu dài nhất là thành Vương Xá nước Ma...

Hành trình sáng lập Phật giáo của đức Phật

Thích Ca Mâu Ni
Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập Phật giáo, tên thế tục là Tất Đạt Đa, họ là Kiều Đạt Ma. Trong Ấn Độ...