Lịch sử Phật giáo

Home Lịch sử Phật giáo
Tuyển chọn những sự kiện theo dòng lịch sử Phật giáo kể từ thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập nên Phật giáo, đi thuyết pháp và truyền bá rộng rãi trong thời kỳ nguyên thủy Phật giáo cho đến thời đương đại ngày nay. Đi kèm đó là cuộc hành trình phát triển nghệ thuật Phật giáo, kiến trúc trong Phật giáo cũng như nghệ thuật điêu khắc, tượng, tranh Phật giáo cũng được đề cập tới một cách chi tiết.

No posts to display