Lời hay Phật dạy

Home Lời hay Phật dạy
Mỗi một câu nói làm ta tỉnh ngộ, mỗi một lời dạy cho ta một bài học đầy ý nghĩa. Lời hay Phật dạy tuyển chọn những câu nói hay của Phật, Bồ Tát và các vị thiền sư tài đức. Mỗi ngày, vào bất cứ lúc nào, chỉ cần nghe hay đọc được một câu triết lý về nhân sinh của các bậc giác ngộ cũng đã giúp bản thân tỉnh thức. Hãy tự tìm về nơi an nhiên trong cuộc sống bận bụi bằng những lời nói nhân sinh này.

No posts to display