Kinh Pháp Cú

Home Lời hay Phật dạy Kinh Pháp Cú
Pháp cú là các kệ ngôn mà Đức Phật đã giảng dạy chúng ta về nhiều vấn đề trong tâm thức của con người, cách ứng biến, cách nhìn nhận, cách đối xử đúng đắn, vạch rõ con đường chánh đạo mà ai cũng cần và nên đi theo để từng bước tu tập trên con đường giác ngộ, tìm đến sự an nhiên và hạnh phúc của những lời Phật dạy.

No posts to display