_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/06/","Post":"https://botatquanam.com/co-nguoi-noi-toi-khong-lam-viec-gi-xau-sao-phuc-bao-tieu-tan-ly-do-la-o-day/","Page":"https://botatquanam.com/que-quan-am-2/","Attachment":"https://botatquanam.com/?attachment_id=23542","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee

Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú
Pháp cú là các kệ ngôn mà Đức Phật đã giảng dạy chúng ta về nhiều vấn đề trong tâm thức của con người, cách ứng biến, cách nhìn nhận, cách đối xử đúng đắn, vạch rõ con đường chánh đạo mà ai cũng cần và nên đi theo để từng bước tu tập trên con đường giác ngộ, tìm đến sự an nhiên và hạnh phúc của những lời Phật dạy.

Mục Kiền Liên giáo hóa lão gia Chí Kiệt nhận thức...

Chí Kiệt nhận thức cuộc sống vô thường
Truyện kể rằng tại thị trấn Thịnh Ðường (Jaggery), cách thành Vương Xá không xa, có một phú ông vang danh giàu có nhưng...

Thọ trai nhà tín nữ và lời khuyên của Ðức...

Ý nghĩa của việc thọ trai
Truyện kể rằng tại Xá Vệ có một tín nữ, vợ của một thương gia giàu có, rất mực thuần thành, chăm lo ẩm...

Tu tập thân khẩu ý, ba mươi Sa môn chứng thánh...

Tu tập để giữ tâm tỉnh táo và có hứng thú
Một hôm, Ðức Thế Tôn đang trên đường thuyết pháp tu tập thấy một nhóm ba mươi người đàn ông đang hung hăng chạy...

Đôi bạn thân tình Thiện Hộ và Minh Hóa chỉ vì...

Minh Hóa bị Đức Thế Tôn quy phục
Một thời tại Xá Vệ có hai người bạn thân tình với quý danh là Thiện Hộ (Sirigutta) và Minh Hóa (Garahadinna). Thiện Hộ...

Phóng tâm theo dục vọng, nhàu nát cả kiếp người

Dục vọng làm con người trở nên mê muội
Truyện kể rằng nhân ngày lễ hội, quốc vương Kô-xa-la (Kosala), Ba Tư Nặc - người thường đam mê dục vọng ngồi uy nghi...

Chỉ vì lòng nặng sân tham, ngu si tự ái đốt...

Sa di Chí Ðộng đốt am động của thầy Ca Diếp
Truyện kể rằng khi an trú tại am thất Pi-pa-li (Pipphali), trưởng lão Ma Ha Ca Diếp (Mahà Kassapa) có hai chú đệ tử...

Chí Thiện nỗ lực hướng thiện,theo Bạch Thế Tôn học đạo

Chí Thiện theo Bạch Thế Tôn học đạo
Truyện kể rằng, tại một ngôi làng nọ, có hai người bạn, Chí Thiện và Mật Thủ, thân nhau từ thuở nhỏ. Chí Thiện...

A-nan-đa keo kiệt bủn xỉn bị đày đọa, đau khổ ở...

Ðức Thế Tôn động lòng từ bi với A-nan-đa
Tương truyền rằng tại Xá Vệ có một quan thủ khố tên là A-nan-đa (Aønanda). Ông ấy có 800 triệu bảo vật nhưng vô...

Thích ngồi ngắm giữa pháp tòa, hiềm vì chữ nghĩa nhạt...

Đức Phật ngồi trên pháp tòa
Truyện kể rằng U-đa-di (Udàyi) là vị sư già ít học, ít có duyên với sách vở chữ nghĩa, nhưng lại thích ra vẻ...

Xúp-pa-bút-đa tu thành đạo nghiệp còn vương vết hằn

Đạo nghiệp là đạo lý mối quan hệ giữa nhân và quả
Thuở nọ có một thanh niên mắc bịnh phong cùi, tên Xúp-pa-bút-đa (Suppabuddha), ngồi cách xa ngoài Tăng đoàn nghe Thế Tôn thuyết pháp...