Nhân quả báo ứng

Home Nhân quả báo ứng

Quỷ đói làm việc thiện tích phúc đức để được giải...

làm việc thiện
Rơi và đường quỷ, thống khổ trầm luân, nhưng hai quỷ đói này vẫn cố làm chút việc thiện tích âm đức để mong...

Câu chuyện nhân quả số 2: CÔ HẦU “NGOAN...

Câu chuyện nhân quả số
Câu chuyện nhân quả số 2: CÔ HẦU "NGOAN NGOÃN" Đây là câu chuyện Nhân quả trong Pháp hội thỉnh Oan Gia Trái Chủ tại...

Câu chuyện nhân quả số 4: CÔ VỢ BỘI BẠC VÀ...

Câu chuyện nhân quả
Câu chuyện nhân quả số 4: CÔ VỢ BỘI BẠC VÀ NỖI LÒNG NGƯỜI CHA Ở thế gian, mỗi con người đến khi trưởng thành...

Câu chuyện nhân quả số 3: LỜI THỀ ƯỚC NGUYỆN...

Câu chuyện nhân quả
Câu chuyện nhân quả số 3: LỜI THỀ ƯỚC NGUYỆN THỦY CHUNG Vào đầu tháng 6 năm 2016 có một sư Thầy tên là Thích...

Câu chuyện nhân quả số 1: ÁC GIẢ ÁC BÁO

Câu chuyện nhân quả
Câu chuyện nhân quả số 1: ÁC GIẢ ÁC BÁO Đây là câu Chuyện nhân quả của Tín chủ Phật tử Vũ Thị Thanh Ngân...

Âm tào địa phủ có một bức câu đối, nhất định...

Âm tào địa phủ có một bức câu đối
Dưới âm tào địa phủ có một câu đối, ý nghĩa rất sâu xa, là lời nhắc nhở đối với con người thế gian....

Nhân quả ba đời

Nhân quả ba đời
Nhân quả ba đời Tranh nhân quả ba đời Muốn biết nhân đời trước Xem hưởng quả đời này Muốn biết quả tương lai Xét nhân gieo hiện tại Người...

Câu chuyện nhân quả

Câu chuyện nhân quả
Câu chuyện nhân quả Đức Phật dạy con người phải đi tìm trí tuệ và hãy có lòng từ bi để tiếp tục vận động...

Phúc hoạ tại miệng, 5 khẩu nghiệp gánh cả đời không...

khẩu nghiệp
Lời nói không thể thấy, không thể cầm nắm được, hình như không có tướng, thế mà tự xưa nay đã gây nên biết...

Phật dạy về chữ tham, lòng tham và nỗi khổ vì...

Bản chất của tham dục
Tham lam không phải bản chất của con người, Phật dạy rằng, bất kể ai sinh ra đều như tờ giấy trắng, đều có...