Pháp bảo nhà Phật

Home Pháp bảo nhà Phật

Các thể điệu trong nghi lễ

thể điệu
Các thể điệu hành trì của nghi lễ Phật giáo Việt nam rất phong phú, ở đây chúng ta chỉ lượt qua các thể...

Công đức và công dụng của việc lần chuỗi

lần chuỗi
Kinh Mộc Hoạn Tử chép: “Nếu muốn diệt trừ phiền não báo chướng,… nên xâu 108 hạt mộc hoạn, thường mang theo bên mình,...

Mua hoa cúng dường Phật là bạn đang tích đức cho...

ý nghĩa cúng hoa
* Ý nghĩa cúng hoa: Trong Tự viện lúc cúng dường Phật Bồ tát phải niệm tụng “Cúng dường thuyết giới” tức chúng Tăng đồng...

Nguồn gốc chuỗi niệm Phật

chuỗi niệm Phật
 * Tiếp dẫn căn cơ giác ngộ: Chốn Thiền môn thanh tịnh u tịch, mọi người thường thấy chư Tăng Ni khi tụng kinh tọa...

Nguồn gốc Chuông trong Phật giáo

chuông
Buổi hoàng hôn hay lúc sáng sớm tinh sương, trong cảnh u tịch của chốn Thiền môn, tiếng chuông chùa du dương ngân nga,...

Nguồn gốc giới xích trong Phật giáo

giới xích
        *Định nghĩa và phân loại: Giới xích có hai loại, một loại là văn cụ, sử dụng trong việc học tập,...

Nguồn gốc Kim cang trong Phật giáo

kim cang
        * Nguồn gốc cấu tạo:        - Kim Cang xử còn gọi là bảo xử, hàng ma xử, xử,…...

Nguồn gốc việc mang Vớ đối với tăng sĩ Phật giáo

Vớ là một trong những phục sức sinh hoạt thường ngày mà Tăng Ni sử dụng.
Vớ là một trong những phục sức sinh hoạt thường ngày mà Tăng Ni sử dụng. Vớ là loại mang dưới chân, tiếng Hoa...

Nguồn gốc Bồ đoàn trong Phật giáo

bồ đoàn
Bồ đoàn là một loại tọa cụ dùng loại cỏ Bồ để bện thành. Thiền Lâm Tượng Khí Tiên chép: “Vật để lót ngồi,...

Nguồn gốc Tích trượng trong Phật giáo

tích trượng
Tích trượng tiếng Phạn là Khakhara (Khiết khí la), Khích Khí La, cũng dịch là “Thanh trượng”, “Minh trượng”. “Trí trượng”, “Đức trượng”, “Kim tích trượng”… do...