Trong Chuyên Mục

Tướng mạo người phụ nữ vượng phu theo quan điểm cổ...

“Vượng phu, ích tử” là tiêu chuẩn quan trọng mà cánh mày râu thường đề cao khi cân nhắc chọn bạn đời. Chính vì vậy, phụ nữ...

Truyện Kể Phật Giáo

Lịch Sử Phật Giáo

Sự Tích Các Vị Phật

Phật Thích Ca

Pháp Bảo Nhà Phật

Kinh Phật Giáo

Nghệ Thuật Phật Giáo

Bồ Tát Hạnh

Bồ Tát và Bồ Tát Hạnh

Bồ Tát, tiếng Phạn là Bồ Đề Tát Đóa (Bodhisattva), dịch nghĩa “Giác hữu tình”, “Đạo chúng sinh”, cách dịch cũ là Cao sĩ,...

Nhân Quả Báo Ứng

Chuyên mục Phật giáo Phật pháp

Phật pháp nhiệm mầu, người phật tử cần xem lịch sử phật giáo, các dòng nhánh phật giáo nam tông, phật giáo bắc tông, phật giáo cổ đại, giáo hội Phật giáo, nghe truyện kể phật giáo, nguồn gốc các pháp bảo nhà Phật, tổng hợp những bộ kinh phật quan trọng, chiêm nghiệm về nhân quả báo ứng, chuyển kiếp luyên hồi của Phật giáo, tìm hiểu sự tích các vị Phật, biết tu pháp căn bản thì cuộc sống sẽ an hưởng. Thích pháp tăng, thích phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật!!!