_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/01/","Post":"https://botatquanam.com/bat-diet-trong-sanh-diet/","Page":"https://botatquanam.com/tim-kiem/","Attachment":"https://botatquanam.com/3-loai-nhan-duyen-tien-kiep-tao-nen-duyen-phan-vo-chong/nhan-duyen-vo-chong-2/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee

Phật học

Phật học

Học Phật pháp như thế nào cho đúng!

học phật
Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương pháp...

Tu Thiền như thế nào

tu thiền
Tu thiền là lối tu hướng thẳng vào nội tâm, dẹp sạch vọng tưởng suy tính của mình. Muốn dẹp sạch vọng tưởng cũng có...

Niệm Phật như thế nào cho đúng

niệm phật
Phương pháp niệm Phật có Quán tưởng niệm Phật và Trì danh niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật căn cứ kinh Quán Vô Lượng...

Tu theo Phật như thế nào

tu theo phật
Chỉ dạy chúng sanh tu hành thành Phật là bản hoài của chư Phật. Song vì trình độ khả năng sai biệt của chúng sanh,...

Phật Pháp là gì?

Phật Pháp Là Gì
Phật pháp là những điều đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi...

Sơ lước về Đức Phật và Giác ngộ

đức phật và giác ngộ
Phật là lời nói gọn, nói đủ là Phật-đà (Buddha) dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là Người Giác Ngộ. Phàm nói Phật là...

Con người do Số định hay Nghiệp báo

nghiệp báo
Sự có mặt con người trong thế gian này, trọn một đời từng trải qua những cuộc thành bại, thạnh suy, nhục vinh, vui...

Niết Bàn là cõi như thế nào?

Niết bàn cảnh giới giải thoát của các bậc chứng ngộ, đắc đạo.
Người học Phật đều quen thuộc với từ ngữ này. Nhưng khi đặt ra những câu hỏi như “Niết bàn là gì?” “Niết bàn...

Tập thiền là cần thiết cho mọi người

Tập thiền đúng cách giúp chúng ta tự chủ được trong mọi trường hơp.
Việc tập thiền có một sự lợi ích rất lớn lao và có thể phổ cập đến cho hết thảy mọi người, mọi tầng...

Hướng dẫn thực hành phép tham thiền

Thực hành phép tham thiền trước tiên phải học cách ngồi thiền.
Nói rằng phép tham thiền có phương cách phải tuân theo, e rằng cũng không đúng lắm. Như người đã thực hành thiền định...