Quan Thế Âm Bồ Tát

Home Quan Thế Âm Bồ Tát

Phật Bà Quan Âm có tồn tại không?

Phật Bà Quan Âm có tồn tại không
Phật Bà Quan Âm có tồn tại không? Trong Kinh điển Nguyên Thủy không thừa nhận sự tồn tại của những vị Bồ Tát Quan...

Tụng kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Bồ tát Quán...

niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm
Tụng kinh Phổ Môn và niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm có được bình an? Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, đức...

Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát

Những lợi ích khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ,...

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ Dịch Giả: Thích Thiền Tâm Như thế tôi nghe, một thời...

Gieo nhân nào gặt quả đó

Gieo nhân nào gặt quả đó
Gieo nhân nào gặt quả đó Có nhiều Phật tử biết làm lành lánh dữ, mà cứ gặp tai họa liên miên. Người ấy tự...

Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách

Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách
A.   Những bước chuẩn bị trước khi trì niệm thần chú đại bi. Bồ Tát Quán Thế Âm đã hứa với chúng ta: “Nếu hành giả...

Chú đại bi tiếng Việt

Chú đại bi tiếng Việt
Bản Chú đại bi tiếng Việt trích trong Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do Hoà Thượng Thích Thiền Tâm dịch Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng...

42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi

42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi
Cách hành trì 42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi Nếu quí vị chỉ biết trì niệm chú Đại Bi mà không hành...

Giảng giải chú đại bi

Giảng giải chú đại bi
Giảng giải chú đại bi (Giảng giải từng câu của HT Tuyên Hóa) 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da Hàng ngày chúng...

Tin sâu nhân quả nghiệp báo là người có trí tuệ

Tin sâu nhân quả nghiệp báo
Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả, như ta trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhân là mầm, quả là hạt,...