_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/01/","Post":"https://botatquanam.com/bat-diet-trong-sanh-diet/","Page":"https://botatquanam.com/tim-kiem/","Attachment":"https://botatquanam.com/3-loai-nhan-duyen-tien-kiep-tao-nen-duyen-phan-vo-chong/nhan-duyen-vo-chong-2/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee

Sự tích các vị Phật

Sự tích các vị Phật

PHẦN 8 – THIỆN HỮU LẤY CÔNG CHÚA NƯỚC LÝ CHÂN...

Một hôm, công chúa vào vườn hoa ngoạn cảnh, có thị nữ theo hầu. Xa trông thấy một người mù trong vườn, nàng liền...

PHẦN 7 – THIỆN HỮU LƯU LẠC ĐẾN NƯỚC LÝ CHÂN...

lạc bước
Trong lúc ấy, Thiện Hữu bị mù hai mắt, lại không sao lấy hai cái gai tre khô ra được, nên đau nhức vô...

PHẦN 6 – ÁC HỮU BÀY GIAN KẾ (NHỮNG CHUYỆN TIỀN...

mưu kế
Đến đây, ngài gặp người em là Ác Hữu, liền ngạc nhiên hỏi rằng: “Mọi người trên thuyền đâu cả rồi?” Ác Hữu đáp: “Anh...

PHẦN 5 – THIỆN HỮU GẶP LONG VƯƠNG (NHỮNG CHUYỆN TIỀN...

thiện hữu gặp long vương
Ngài đi xa nữa, qua dãy núi bằng vàng. Đi khuất thì đến một chỗ mọc đầy hoa sen xanh. Dưới hoa sen, thấy...

PHẦN 4 – THÁI TỬ ĐI TÌM HẠT NGỌC MA-NI (NHỮNG...

thái tử đi tìm hạt ngọc ma-ni
Thuyền lướt đi nhiều ngày trên biển cả không gặp gì trở ngại. Khi đi tới một hòn núi châu báu ở giữa biển...

PHẦN 3 – THIỆN HỮU RA BIỂN (NHỮNG CHUYỆN TIỀN KIẾP...

thiện hữu ra biển
Ngài liền vào cung tâu với vua cha rằng: “Tâu phụ vương, nay con muốn đi ra biển tìm châu ngọc. Xin cha cho...

PHẦN 2 – THIỆN HỮU DU NGOẠN KINH THÀNH (NHỮNG CHUYỆN...

thiện hữu du ngoạn kinh thành
Hai trẻ được nuôi nấng và chăm sóc như nhau cho đến năm lên mười bốn tuổi. Thiện Hữu thông minh hiền lành, thường hay...

PHẦN 1 – THIỆN HỮU VÀ ÁC HỮU (NHỮNG CHUYỆN TIỀN...

thiện hữu và ác hữu
Thuở xưa, tại thành Ba-la-nại (Bénarès) có một vị vua rất nhân từ, thường noi theo đạo từ bi để trị nước và giáo...

Con sư tử trọng pháp

sư tử Kiên Thệ
Sư tử Kiên Thệ Ðầu đời mạt pháp về thời Ðức Phật Tỳ Bà Thi, tại sứ Ba La Nại có một hòn núi tên...

PHẦN 54 (PHẦN CUỐI) – PHẬT NHẬP NIẾT BÀN (CUỘC ĐỜI...

phật nhập niết bàn
PHẬT NHẬP NIẾT BÀN Tuy mệt mỏi, Phật vẫn đi cùng các vị tỳ-kheo đến bờ sông Ca-quốc-thá. Nước dưới sông này trong vắt, chảy chậm....