Home Tags Bước đầu học phật

Tag: bước đầu học phật

Phất Già Sa Vương với pháp vô thường

Tôi chưa được thấy Phật, tôi nghe pháp Thập Nhị Nhân Duyên nên tôi đi xuất gia.
Khi Thế Tôn còn ở đời, có hai ông vua kết bạn thân, một ông tên là Phất Già Sa Vương, một ông là...

Học Phật pháp như thế nào cho đúng!

học phật
Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương pháp...

Tu Thiền như thế nào

tu thiền
Tu thiền là lối tu hướng thẳng vào nội tâm, dẹp sạch vọng tưởng suy tính của mình. Muốn dẹp sạch vọng tưởng cũng có...

Tu theo Phật như thế nào

tu theo phật
Chỉ dạy chúng sanh tu hành thành Phật là bản hoài của chư Phật. Song vì trình độ khả năng sai biệt của chúng sanh,...

Phật Pháp là gì?

Phật Pháp Là Gì
Phật pháp là những điều đức Phật chứng kiến được sau khi giác ngộ, đem chỗ chứng kiến ấy nói lại để cho mọi...

Sơ lước về Đức Phật và Giác ngộ

đức phật và giác ngộ
Phật là lời nói gọn, nói đủ là Phật-đà (Buddha) dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là Người Giác Ngộ. Phàm nói Phật là...

Con người do Số định hay Nghiệp báo

nghiệp báo
Sự có mặt con người trong thế gian này, trọn một đời từng trải qua những cuộc thành bại, thạnh suy, nhục vinh, vui...

Tu Thiền như thế nào?.

Tu thiền là lối tu hướng thẳng vào nội tâm, dẹp sạch vọng tưởng suy tính của mình. Muốn dẹp sạch vọng tưởng cũng có...

Bài 21 – Hiểu cho đúng về “Thân như huyễn hóa”

Hiểu cho đúng về "Thân như huyễn hóa"
Đa số người nghe trong kinh Phật nói "xem thân như huyễn hóa" cho là tâm trạng bi quan, yếm thế. Trái lại, nhà...

Bài 20 – Sắc sắc Không không

Sắc sắc Không không
Người đời và những người mới học đạo đều nhìn sự vật với tính cách cố định. Nói ác hẳn là ác, nói thiện...