_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2018/02/","Post":"https://botatquanam.com/dieu-bat-ngo-thu-vi-nao-dang-cho-don-12-con-giap-o-nam-mau-tuat-2018/","Page":"https://botatquanam.com/que-quan-am-2/","Attachment":"https://botatquanam.com/dieu-bat-ngo-thu-vi-nao-dang-cho-don-12-con-giap-o-nam-mau-tuat-2018/yoona-allure-september2-1/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/42778/"}}_ap_ufee
Tags Posts tagged with "cái đáng sợ"

Tag: cái đáng sợ

Cái đáng sợ nhất trên đời này là gì ?

vô thường
Có một người hỏi vị thiền sư: “Thưa thầy, trên đời cái đáng sợ nhất là gì ạ?”. Thiền sư nói: “Dục vọng”. Người...