Home Tags Chữ nhẫn

Tag: chữ nhẫn

Chế ngự cơn giận, vạn sự tốt lành

đức Phật dạy La Hầu La
Cơn giận của con người hiển hiện khắp mọi nơi trên thế giới, là nguồn cơn của cái ác, bất hạnh và khổ đau....

Thực hành nhẫn nại

nhẫn nại
Nhẫn nại là một đức tính cho phép con người chịu đựng được những điều họa hại, những sự đau khổ hoặc chấp nhận...

Trường Sinh Đồng Tử

trường sinh đồng tử
Có một lần, lúc Đức Phật đang thuyết pháp tại thành Câu Thiểm Di, thì trong chúng đệ tử nổi lên một vụ tranh...

Câu chuyện về chữ NHẪN

chữ nhẫn
Có một nhà sư chọn tu pháp Nhẫn nhục Ba la mật, sau nhiều năm tháng nỗ lực tu tập thì sư cũng thành...

Những câu nói hay về chữ Nhẫn

Câu nói hay về chữ nhẫn
Chữ nhẫn trong cuộc sống thường ngày mà mỗi người chúng ta nên học hỏi. Tưởng chừng nhẫn đó là xa mà hóa lại gần,...