_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/03/","Post":"https://botatquanam.com/dau-la-hanh-phuc-p3/","Page":"https://botatquanam.com/tim-kiem/","Attachment":"https://botatquanam.com/nhung-thu-khong-mua-duoc-bang-tien/tien-va-hanh-phuc/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee
Tags Posts tagged with "dục vọng"

Tag: dục vọng

Không khó không dễ

Thiền không khó không dễ, Thiền chỉ là Như thị
Vào tháng 5, 1975, một thiền sinh quyết định di chuyển tu tại Trung tâm Thiền New Haven mới vừa thành lập. Người này...

Cái đáng sợ nhất trên đời này là gì ?

vô thường
Có một người hỏi vị thiền sư: “Thưa thầy, trên đời cái đáng sợ nhất là gì ạ?”. Thiền sư nói: “Dục vọng”. Người...

Con đường giác ngộ của thầy Dũng Mãnh

Thầy Dũng Mãnh giác ngộ, một lòng thờ kính Phật
Xưa kia có một vị thiền sư tên là Diệu Pháp ở chùa Dư Sơn, tuổi đã ngoài bảy mươi. Một hôm, thiền sư...

Hoàng tử A-xà-thế và sự tỉnh ngộ muộn màng

Hoàng tử A-xà-thế bị Đề-bà Đạt-đa xúi dục, âm mưu sát hại vua cha là Tần-bà-sa-la để chiếm ngôi. Nhưng công việc bị bại...

Chí Hiếu và cây táo Thiết Sơn

Trên đỉnh núi Thiết Sơn có cây táo thần.
Ngày xưa, trên núi Thiết Sơn có một cây táo to lớn không biết mọc từ thời nào, chỉ biết rằng từ xưa tới...

Một chút tham – Hại việc lớn

Một chút tham làm có thể mất tương lai
Thời xưa có một thư sinh lên kinh ứng thí. Anh ta đi qua rất nhiều nơi. Một lần, ngang qua một tiệm sách, nhìn...

Nhà sưu tập và cái bát sứ

cái bát cổ
Có một nhà sưu tập đồ cổ đi dạo trong chợ, ông nhìn thấy trong một cửa hàng cái bát sứ mà mình rất thích....

Dùng tâm thái điềm nhiên để xử thế

Luôn hi vọng và không bao giờ bỏ cuộc
Một tên cướp lặng lẽ bám theo nhà buôn châu báu đi vào vùng núi sâu, nhưng trên đường đi hắn không tìm được...

Sống tự do tự tại – không bị ảnh hưởng bởi...

tự do
Người xưa nói: “Thiên hạ ồn ào, đều vì lợi mà lại; thiên hạ rối rít, đều vì lợi mà đi (1)”. Theo đuổi...

Thuật chạm tay thành vàng

chạm tay thành vàng
Đây là câu chuyện chạm tay thành vàng, nhưng không phải là vua, Midas mà là một người địa chủ tham lam mà thôi. Có...