_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/10/","Post":"https://botatquanam.com/muon-khong-bi-ung-thu-phai-biet-cam-thuong-2-met-dai-trang/","Page":"https://botatquanam.com/que-quan-am-2/","Attachment":"https://botatquanam.com/?attachment_id=39670","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee
Tags Posts tagged with "giảng dạy phật giáo"

Tag: giảng dạy phật giáo

Phần 12: Thầy Quảng Pháp Du Tăng

Thầy Quảng Pháp đi khắp nơi để giảng dạy giáo lý Phật Giáo.
Thầy Quảng Pháp kéo cái phéc-mơ-tuya của chiếc va li sau khi đã cẩn thận kiểm tra mọi thứ trong đó. Đã đủ hết,...