Home Tags Giáo lý

Tag: giáo lý

Khi chết đi bạn sẽ mang theo những gì? Tiền, Danh...

Khi chết đi bạn sẽ mang theo những gì
Có câu chuyện kể rằng: Một vị vua nổi tiếng trước khi chết đã để lại chúc ngôn rằng: - Sau khi ta chết, điều...

Cách nhìn cuộc đời theo giáo lý của nhà Phật

Nhìn cuộc đời theo giáo lý của nhà Phật
Cách nhìn cuộc đời theo giáo lý của nhà Phật Khi ta bị người bạn mới quen lừa dối? Ta nên vui mừng vì không phải...

Mèo dạy con

Phải dạy con bằng cách thực hành, chứ lý thuyết chưa đủ.
 Xưa có một con mèo, sinh ra các con mèo con, ngày đêm chăm lo nuôi nấng, dần dần mèo con lớn lên, nó...

Phần 12: Thầy Quảng Pháp Du Tăng

Thầy Quảng Pháp đi khắp nơi để giảng dạy giáo lý Phật Giáo.
Thầy Quảng Pháp kéo cái phéc-mơ-tuya của chiếc va li sau khi đã cẩn thận kiểm tra mọi thứ trong đó. Đã đủ hết,...

Phái Linh Bảo

phái linh bảo
Phái Linh Bảo được hình thành vào cuối đời Đông Tấn, phái này truyền bá bộ kinh hơn 30 quyển Động huyền linh bảo...

Tu theo giáo lý nhà Phật có phải lánh đời không?

Quan niệm thông thường cho rằng muốn theo giáo lý Phật người ta phải lánh đời, là một điều sai lầm. Trong văn học...