_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/04/","Post":"https://botatquanam.com/lam-gi-khi-tham-san-si-day-len/","Page":"https://botatquanam.com/tim-kiem/","Attachment":"https://botatquanam.com/dung-lang-phi/phat-day-dung-lang-phi/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee
Tags Posts tagged with "giàu có"

Tag: giàu có

Cây táo núi Thiết Sơn

Trong đám lá xanh, lộ ra trái táo to bằng vóc tay và chín đỏ như son
Xưa, trên núi Thiết sơn có một cây táo to lớn không biết mọc từ thời nào, chỉ biết rằng từ xưa tới nay,...

Tôn giả Ca Chiên Diên nói đạo lý phát tài cho...

Tôn giả Ca Chiên Diên khuyên bảo tỳ nữ
Sau khi tuyên hóa tại nước A Bàn Đề, Tôn giả Ca Chiên Diên trở về nước Xá Vệ để nghe đức Thế Tôn...

Tình Nguyện Làm Cha

Tình Nguyện Làm Cha
Một người phú hộ giàu có nọ, khi đến tuổi già yếu, biết mình đã gần đất xa trời, ông liền gọi những người...

Tấm lòng cao thượng

lòng cao thượng
Truyện xưa kể rằng, có một thương gia rất giàu có. Khi về già, ông ấy quyết định để lại gia sản của mình...

Đừng chờ đợi đến khi có thật nhiều mới bắt đầu...

Đừng chờ đợi đến khi có thật nhiều mới bắt đầu chia sẻ
Khi gặp một người nghèo khổ đang cần giúp đỡ, bạn sẽ làm gì? Có không ít người suy nghĩ thế này: “Đợi mình...