_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/05/","Post":"https://botatquanam.com/toi-to-trung-thanh/","Page":"https://botatquanam.com/que-quan-am-2/","Attachment":"https://botatquanam.com/loi-phat-day-lam-nguoi-phai-biet-nhung-bao-ung-truc-tiep-nay-de-ma-tranh/attachment/239/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee
Tags Posts tagged with "khuyết điểm"

Tag: khuyết điểm

Bỏ qua khuyết điểm, ghi nhớ điểm tốt của người khác...

khuyết điểm
Ở đời, ai cũng có điểm tốt, điểm xấu... Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm rồi đánh giá một ai đó... Có một...

Phần 15: Cái thùng nứt

Mỗi chúng ta đều có những khuyết điểm như cái thùng nứt
Một người gánh nước ở Ấn Độ có hai cái thùng lớn, mỗi cái ông ta móc vào một đầu của đòn gánh và...

Thay đôi gùi

ánh sáng
Một người nọ, thường xuyên đeo đôi gùi trên mình. Gùi phía trước đựng những lỗi lầm khuyết điểm của người khác, gùi phía sau...