_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/06/","Post":"https://botatquanam.com/co-nguoi-noi-toi-khong-lam-viec-gi-xau-sao-phuc-bao-tieu-tan-ly-do-la-o-day/","Page":"https://botatquanam.com/que-quan-am-2/","Attachment":"https://botatquanam.com/?attachment_id=23542","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee
Tags Posts tagged with "kinh pháp cú"

Tag: kinh pháp cú

10 Điều Tâm Niệm Của Phật

10 điều tâm niệm của phật
Trên thế gian này, cuộc sống đầy dẫy những sự bất trắc, bất như ý, con người phải bon chen quanh năm suốt tháng...

Phật dạy 8 pháp để sống an lạc

sống an lạc
Trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện hay ác. Tâm là người thực hiện mọi...

Tâm là chủ nhân của mọi điều hoạ phúc

họa phúc
Muốn thân này khỏe mạnh, ít bệnh hoạn chúng ta chỉ cần nỗ lực làm cho tâm lặng lẽ, sáng trong. Tâm tham lam...

Phẩm Ngu: Si muội – Kinh Pháp Cú

Si muội - Kinh Pháp Cú
Phẩm thứ 5 - phẩm Ngu trong kinh Pháp Cú do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết nói về sự Si muội của con người. Phẩm...

Phẩm Hoa: Cái đẹp trong đời – Kinh Pháp Cú

Cái đẹp trong đời - Kinh Pháp Cú
Phẩm thứ 4 - phẩm Hoa trong kinh Pháp Cú do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết nói về Cái đẹp trong đời. Phẩm Hoa...

Phẩm Tâm Ý: Đời sống nội tại – Kinh Pháp Cú

Đời sống nội tại - Kinh Pháp Cú
Phẩm thứ 3 - phẩm Tâm Ý trong kinh Pháp Cú do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết nói về Đời sống nội tại. Phẩm...

Phẩm Không Phóng Dật: Hạ thủ công phu – Kinh Pháp...

Hạ thủ công phu - Kinh Pháp Cú
Phẩm thứ 2 - phẩm Không Phóng Dật trong kinh Pháp Cú do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết nói về Hạ Thủ...

Phẩm Song Yếu: Ý niệm thiện ác – Kinh Pháp Cú

Ý niệm thiện ác - Kinh Pháp Cú
Phẩm đầu tiên - phẩm Song Yếu trong Kinh Pháp Cú do đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết nói về các Ý Niệm...