_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/08/","Post":"https://botatquanam.com/10-nguyen-tac-an-noi-khon-ngoan-nen-hoc-ngay-tu-bay-gio-de-thanh-cong-hon-trong-cuoc-song/","Page":"https://botatquanam.com/que-quan-am-2/","Attachment":"https://botatquanam.com/?attachment_id=28936","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee
Tags Posts tagged with "kinh pháp cú"

Tag: kinh pháp cú

Kinh Pháp Cú 22 – Phẩm Địa Ngục

Kinh Pháp Cú 22
Kinh Pháp Cú 22 – Phẩm Địa Ngục Kệ ngôn 306: Người nói dối không an lạc  306. “Nói láo đọa địa ngục Có làm nói không làm, Cả...

Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục

Kinh Pháp Cú 21
Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục Kệ ngôn 290: Quả luôn nhiều gấp trăm lần nhân gieo  290. “Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc...

Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn

Kinh Pháp Cú 26
Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn Kệ ngôn 383: Vấn đề nằm chỗ nào  Kệ ngôn 384: Chỉ quán song tu Kệ ngôn 385: Đạo chân...

Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo

Kinh Pháp Cú 25
Kinh Pháp Cú 25 – Phẩm Tỷ Kheo Kệ ngôn 360 - 361: Phòng hộ sáu căn  360. “Lành thay, phòng hộ mắt! Lành thay, phòng hộ tai. Lành...

Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái

Kinh Pháp Cú 24
Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái Kệ ngôn 334, 335, 336, 337: Hãy thấy nguy hiểm của khát ái  334. “Người sống đời phóng dật, Ái...

Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi Kệ

Kinh Pháp Cú 23
Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi Kệ ngôn 320,321,322: Như chiến tượng chốn trận tiền  320. “Ta như voi giữa trận, Hứng chịu cung tên rơi, Chịu đựng...

Kinh Pháp Cú 20 – Phẩm Đạo

Kinh Pháp Cú 20
Kinh Pháp Cú 20 – Phẩm Đạo Kệ ngôn 273, 274 , 275, 276: Con đường chánh đạo  273. “Tám chánh, đường thù thắng, Bốn câu, lý thù...

Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm Pháp Trụ

Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm Pháp Trụ
Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm Pháp Trụ  Kệ ngôn 256 - 257: Người trí sống theo công lý  256. “Ngươi đâu phải pháp trụ, Xử sự quá...

Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế

Pháp Cú 18
Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế Kệ ngôn 235 - 238: Hãy tự làm hòn đảo  235. “Ngươi nay giống lá héo, Diêm sứ đang chờ...

Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ

Kinh Pháp Cú 17
Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ Kệ ngôn 221: Bứng tận gốc sân hận “Bỏ phẫn nộ, ly mạn, Vượt qua mọi kiết sử, Không chấp trước...