_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/01/","Post":"https://botatquanam.com/mot-dao-si-chi-hieu/","Page":"https://botatquanam.com/tim-kiem/","Attachment":"https://botatquanam.com/3-loai-nhan-duyen-tien-kiep-tao-nen-duyen-phan-vo-chong/nhan-duyen-vo-chong-2/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee
Tags Posts tagged with "lời phật dạy"

Tag: lời phật dạy

Ðịnh nghiệp khó tránh

định nghiệp
Thuở Phật tại thế, có một vị Tỳ kheo số phận xui xẻo mặc dầu thầy tu hành rất tinh tấn, giới hạnh trang...

Ngày xuân hành theo 10 điều Phật dạy trong kinh để...

lời Phật dạy
10 điều Phật dạy được trích trong những bộ kinh Phật giáo, kinh Pháp Cú, Kinh Trung Bộ, Kinh tương ưng.... là những bản...

Sợi Dây Bền Nhất

Sợi dây bền nhất là dây trói buộc vào ái luyến vàng bạc vợ con
Một thuở nọ Phật ngụ tại Tịnh xá Kỳ Hoàn. Có ba mươi vị Tỳ kheo lên kinh thành để đảnh lễ Ðức Thế...

Hạnh Phúc Mộng Và Thực

mộng và thực
Có câu nói là mọi người đều có quyền tìm kiếm và thụ hưởng hạnh phúc. Không phải ai cũng đang nỗ lực sống...

Phương pháp dạy con khi mang thai

dạy con khi mang thai
Xin quý vị mở kinh ra, khoa chú quyển trung, trang 56: “Phục thứ Phổ Quảng, nhược vị lai thế trung, Diêm Phù Đề...

Phật dạy 4 hạng người đáng thân và 4 hạng người...

hạng người
Phật dạy, có bốn hạng người đáng thân và bốn hạng người đáng tránh. Chọn bạn theo lời Phật dạy để có được những...

Lời phật dạy về chữ nhẫn bổ ích

chữ nhẫn
Lời Phật Dạy Về Cuộc Sống - Người xưa thường hay nói : một câu nhịn chín điều lành, hay “ chữ nhẫn là...

Truyện chàng Lương Cầu

"Ngươi đã phát nguyện quy đầu Phật Pháp thì chư Phật và Bồ Tát đều hoan hỷ."
Ðời nhà Minh, ở tỉnh Quảng Ðông, làng Huỳnh Cang, có một danh sĩ tên là Lương Cầu, cha mẹ mất sớm, gia tư...

14 lời phật dạy bổ ích giúp bạn luôn an khang...

14 lời phật dạy
Hãy nhớ những lời Phật dạy này khi đối diện với cuộc sống. Nếu hiểu được, dù đối mặt với sự êm đềm hay...

Lời phật dạy về đạo đức gia đình và duyên vợ...

duyên vợ chồng
Phật dạy bổn phận làm chồng có 5 điều đối với vợ và làm vợ cũng có 5 điều đối với chồng; bổn phận...