_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/04/","Post":"https://botatquanam.com/lam-gi-khi-tham-san-si-day-len/","Page":"https://botatquanam.com/tim-kiem/","Attachment":"https://botatquanam.com/dung-lang-phi/phat-day-dung-lang-phi/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee
Tags Posts tagged with "lời phật dạy"

Tag: lời phật dạy

Cùng suy ngẫm về những lời Phật dạy về cuộc sống

suy ngẫm về những lời Phật dạy về cuộc sống
Những lời Phật dạy cho chúng sinh luôn mang nhiều ý nghĩa và triết lý sống cho con người, chúng ta nên đọc, học...

Khi bị người khác hiểu lầm thì phải làm như thế...

nhà phật
Bị người khác hiểu lầm là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống thường ngày của mỗi người. Nếu như thế, thì chúng...

PHẦN 55: UY LỰC CỦA LÒNG TỪ BI (CHUYỆN PHẬT ĐỜI...

uy lực của lòng từ bi
Uy lực của lòng từ bi Cũng vào thời đức Phật, trong thành Xá-vệ có một người phụ nữ Bà-la-môn, họ Bà-tư-trá. Bà chỉ có...

PHẦN 28: CÚNG DƯỜNG MỘT BỤM CÁT (CHUYỆN PHẬT ĐỜI XƯA)

cúng dường một bụm cát
Một hôm, đức Phật đang ở gần thành Xá Vệ, trong vườn Kỳ Thọ, cùng với đại chúng vào thành khất thực, có đại...

Phần 12. Những con ngựa dữ

Phật ví hạng người hung dữ trong môn đệ Ngài, giống như những con ngựa dữ
Phật ví hạng người hung dữ trong môn đệ Ngài, giống như những con ngựa dữ khó điều phục. Ðó là: 1.  Hạng người khi...

Ðịnh nghiệp khó tránh

định nghiệp
Thuở Phật tại thế, có một vị Tỳ kheo số phận xui xẻo mặc dầu thầy tu hành rất tinh tấn, giới hạnh trang...

Ngày xuân hành theo 10 điều Phật dạy trong kinh để...

lời Phật dạy
10 điều Phật dạy được trích trong những bộ kinh Phật giáo, kinh Pháp Cú, Kinh Trung Bộ, Kinh tương ưng.... là những bản...

Sợi Dây Bền Nhất

Sợi dây bền nhất là dây trói buộc vào ái luyến vàng bạc vợ con
Một thuở nọ Phật ngụ tại Tịnh xá Kỳ Hoàn. Có ba mươi vị Tỳ kheo lên kinh thành để đảnh lễ Ðức Thế...

Hạnh Phúc Mộng Và Thực

mộng và thực
Có câu nói là mọi người đều có quyền tìm kiếm và thụ hưởng hạnh phúc. Không phải ai cũng đang nỗ lực sống...

Phương pháp dạy con khi mang thai

dạy con khi mang thai
Xin quý vị mở kinh ra, khoa chú quyển trung, trang 56: “Phục thứ Phổ Quảng, nhược vị lai thế trung, Diêm Phù Đề...