_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/03/","Post":"https://botatquanam.com/dau-la-hanh-phuc-p3/","Page":"https://botatquanam.com/tim-kiem/","Attachment":"https://botatquanam.com/nhung-thu-khong-mua-duoc-bang-tien/tien-va-hanh-phuc/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee
Tags Posts tagged with "nhân quả"

Tag: nhân quả

Làm thế nào để tiêu trừ nghiệp chướng

Học theo hạnh Bồ tát Quán Thế Âm
"Vạn Sự Tùy Duyên, có duyên sẽ đọc, vô duyên không cưỡng cầu..! Nếu như cuộc sống của bạn đang gặp nhiều trắc trở, xui...

Nhân nào quả đấy

TIN NHÂN QUẢ LÀ NGƯỜI CÓ TRÍ TUỆ
Người sống ở thế gian này gặp đủ thứ chuyện kỳ lạ, không thể ngờ ập đến là vì sao? Do là vì trước kia...

Quán Nhân Quả

Tam Ác Đạo
Quán nhân quả là nhìn mọi việc với đôi mắt nhân quả. Tất cả mọi việc xảy ra đều có nhân của nó. Do...

Minh Tín Nhân Quả

Cội nguồn của chữ Tâm
Phật khuyên bảo chúng ta phải “minh tín nhân quả”. Bốn chữ này rất hay. Minh là trí tuệ, không phải mê tín. Đối...

Phước Báu P2

TIN NHÂN QUẢ LÀ NGƯỜI CÓ TRÍ TUỆ
Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu vấn đề: trong cuộc sống hằng ngày, những phương cách nào, những pháp môn nào, những việc...

Đức phật dạy về nhân quả

Đức phật dạy về nhân quả
Tiến trình từ nhân đến quả, có thể báo ứng ngay trong hiện tại mà cũng có thể xảy ra ở tương lai gần...

Những tội phải chịu quả báo nặng nhất

Nếu chỉ còn một ngày để sống?
Tội lỗi trên thế gian thì nhiều vô kể. Chúng ta không thể nào cùng lúc mà liệt kê hết được. Tuy nhiên, có...

Nhân quả báo ứng cùng luật nhân quả

khi con người không còn tin vào nhân quả
Mỗi tôn giáo đều có phương thức lí luận nhân quả của riêng mình, nội dung cũng không giống nhau. Luật nhân quả báo...

12 loại nhân quả báo ứng nếu thay đổi sẽ “gặt”...

thương mà hại
Dưới đây là 12 đường nhân quả báo ứng có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của mỗi người. Đó là gì, hãy...

Sống trên đời, nhất định phải biết 12 báo ứng trực...

Chứng bệnh trầm kha
Mọi thứ trên đời này đều có nhân quả, làm việc thiện sẽ có phúc báo, còn làm việc ác, nhất định sẽ chịu...