Home Tags Quỷ đói làm thiện

Tag: quỷ đói làm thiện

Quỷ đói làm việc thiện tích phúc đức để được giải...

làm việc thiện
Rơi và đường quỷ, thống khổ trầm luân, nhưng hai quỷ đói này vẫn cố làm chút việc thiện tích âm đức để mong...