Home Tags Quỷ đói

Tag: quỷ đói

Quỷ đói làm việc thiện tích phúc đức để được giải...

làm việc thiện
Rơi và đường quỷ, thống khổ trầm luân, nhưng hai quỷ đói này vẫn cố làm chút việc thiện tích âm đức để mong...

Tháng cô hồn những điều nên làm và cần tránh

tháng cô hồn
Tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng cô hồn. Tại sao lại có tên gọi này? Tháng cô hồn là gì mà...