Home Tags Sống an vui

Tag: sống an vui

Hiểu về Diệt Đế – Tứ Diệu Đế

Chúng ta có thể diệt khổ để sống an vui, tự tại.
Chân lý thứ ba nói lên rằng: Sự đau khổ trong cuộc đời không phải là không trừ diệt được. Chỉ cần chúng ta...

Phật dạy 8 pháp để sống an lạc

sống an lạc
Trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện hay ác. Tâm là người thực hiện mọi...