Tags Posts tagged with "tâm nguyện"

Tag: tâm nguyện

Làm thế nào để cầu Phật được như tâm nguyện?

Làm thế nào để cầu Phật được như tâm nguyện
Làm thế nào để cầu Phật được như tâm nguyện? Tín Phật nhưng chưa học Phật là thói quen của rất nhiều người Việt. Đi...

Phần 12: Thầy Quảng Pháp Du Tăng

Thầy Quảng Pháp đi khắp nơi để giảng dạy giáo lý Phật Giáo.
Thầy Quảng Pháp kéo cái phéc-mơ-tuya của chiếc va li sau khi đã cẩn thận kiểm tra mọi thứ trong đó. Đã đủ hết,...

Chuyển tâm tham thành tâm nguyện

chuyển tâm tham thành tâm nguyện
Phật pháp nói tham là gốc khổ, chúng ta muốn giải quyết vấn đề khổ thì trước tiên phải bắt đầu từ “biết tham”. Nhu...