Home Tags Tổ quạ

Tag: tổ quạ

Ô Sào Thiền sư

Tuổi ấu thơ của sư trôi qua bình thản trong bóng mát của các tòng lâm cổ kính
Ô Sào là một cao Tăng Trung Hoa vào đời Ðường, khi bà mẹ hạ sinh sư, bà không ưng ý lắm nên đem...