Home Đạo giữa đời thường Táo và sâu

Táo và sâu

Trái táo
Mỗi câu chuyện là một bài học cuộc sống

Ngoài Bắc có một loài táo ngọt, vị rất ngon, thời xưa chúng được dùng để tiến nạp cho vua chúa. Vậy mà, do sự xâm hại của một loại sâu, sản lượng của táo đã giảm xuống rất thấp.

Loại sâu này rất xảo quyệt, dùng nhiều cách để ẩn nấp khiến người ta không thể phát hiện. Lúc hoa táo bắt đầu nở, trứng sâu bắt đầu sinh trưởng trong nhụy hoa. Những bông hoa có trứng sâu thì cánh thu lại, bao kín quanh trứng, vô tình bảo vệ cho trứng. Những loại thuốc trừ sâu đều không ảnh hưởng tới trứng sâu, nó phát triển cùng với hoa táo.

Đến khi hoa kết trái, trứng sâu đã nằm gọn bên trong. Quả táo lớn lên, trứng cũng nở thành sâu và bắt đầu ăn trái. Nhìn bên ngoài trái táo vẫn tươi ngon, thậm chí còn chín sớm hơn những trái táo khác, nhưng bên trong đã bị sâu ăn, chỉ là một cái vỏ rỗng.

Bạn hãy coi điều này, con sâu tham lam ăn hết ruột trái táo và cuối cùng táo rụng xuống đất, chúng bị người nông dân gom lại cho lũ gà ăn. Nếu sâu không ăn hết cùi táo, trái táo không rơi xuống, nó vẫn có thể ở lại trong trái táo, an toàn sinh trưởng, đến lúc biến thành bướm thì có thể bay đi.

Con sâu rất xảo quyệt nhưng lại chết vì sự tham lam của mình.