_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/05/","Post":"https://botatquanam.com/toi-to-trung-thanh/","Page":"https://botatquanam.com/que-quan-am-2/","Attachment":"https://botatquanam.com/loi-phat-day-lam-nguoi-phai-biet-nhung-bao-ung-truc-tiep-nay-de-ma-tranh/attachment/239/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee

Truyện kể Phật giáo

Truyện kể Phật giáo
Truyển kể Phật giáo là những tích truyện xưa có từ thời Phật giáo Nguyên thủy hoặc các truyền thuyết gắn liền với các điển cố kinh điển của nhà Phật.

Vị hiền thần và nhà vua bạo ác

Khí phách bậc hiền thần của nhà vua
Ngày xưa có một ông vua bạo ác, bị nhiều người oán thán. Lời oán thán đến tai vua, vua không tra xét kỹ...

Trưởng giả và người hầu giữ cửa

Câu chuyện trưởng giả học làm sang
Ngày xưa có một trưởng giả có việc phải đi xa, bèn nói với người hầu rằng: - Cả nhà sắp phải đi xa, ngươi...

Người chồng và sự công bằng với hai bà vợ

Làm sao để trở thành người chồng mẫu mực
Ngày xưa có một người cưới hai cô vợ. Hễ anh ta gần gũi cô này thì cô kia hờn trách, khóc lóc. Sự tình...

Đại lực sĩ

Tinh thần mạnh mẽ của lực sĩ
Ngày xưa ở nước Ba La Nại có tám vị lực sĩ, mỗi lực sĩ có sức mạnh bằng sáu mươi con voi. Trong...

Phần 12. Những con ngựa dữ

Phật ví hạng người hung dữ trong môn đệ Ngài, giống như những con ngựa dữ
Phật ví hạng người hung dữ trong môn đệ Ngài, giống như những con ngựa dữ khó điều phục. Ðó là: 1.  Hạng người khi...

Ảo ảnh

ảo ảnh
Thuở xưa, có một vị Hoàng tử chào đời trong niềm vui mừng của nhà Vua, Hoàng hậu và thần dân của cả nước....

Phần 09. Con trâu

Trâu ơi. Con hiếu nghĩa quá!
Bác nông phu vác cày lên rồi đánh trâu ra đường, vừa đi bác vừa nhẩm tính: “Còn 3 hôm nữa là ta cấy...

Pháp sư đậu hũ

Pháp sư đậu hũ
Thuở xưa có một ông đồ thông minh, bác học. Ông ta làm khổ vị Hoà Thượng trụ trì chùa láng giềng không ít,...

Đóa hoa vương quốc

Khắp cá đườngphố, người ta chưng bày hàng hoa tươi mắt, khêu gợi lòng tham.
Hôm ấy, tại rừng cây mát mẻ gần thị trấn Desaka, nước Sumedha, trước hội chúng Tỳ Kheo, đức Thế Tôn đã dạy như...

Phục hổ thu đồ đệ

Đó là đồ đệ đầu tiên mà Kim Địa Tạng thu nhận ở Cửu Hoa Sơn.
Ở núi sau Cửu Hoa Sơn có một nhà sư trẻ bước tới, người đó cưỡi con quái thú, đi men theo con đường...