Vấn Đáp Phật Pháp

Home Vấn Đáp Phật Pháp

Câu hỏi 95: Không có thời gian để chăm sóc cha...

Kinh Kỳ Cầu có phải là do Phật thuyết
Câu hỏi 95: Không có thời gian để chăm sóc cha mẹ có phải là bất hiếu không Con bạch Thầy! Gia đình con có...

Câu hỏi 135: Quy y rồi có cần đi giải bát...

Ý nghĩa hai cây chuối ở bàn thờ vong
Câu hỏi 135: Quy y rồi có cần đi giải bát hương cửa điện không? Con bạch Thầy, trước đây con theo Thánh có tôn...

Câu 258: Công việc chia bài ở Casino có tội lỗi...

Thế nào là phát Bồ đề tâm
Câu 258: Công việc chia bài ở Casino có tội lỗi gì không? Câu hỏi: Bạch Thầy! Con có câu hỏi xin Thầy hoan hỷ...

Câu 257: Từ khi sinh con thì vợ chồng làm ăn...

sinh con thì vợ chồng làm ăn không được
Câu 257: Từ khi sinh con thì vợ chồng làm ăn không được thuận lợi? Câu hỏi: Con bạch Thầy! Em gái của con từ...

Câu 255: Có phải làm lễ trước và sau khi ĐỘNG...

Xử lý như thế nào với hình Phật
Câu 255: Có phải làm lễ trước và sau khi ĐỘNG THỔ hay không? Câu hỏi: Bạch Thầy! Nhà con động thổ đào ao và...

Câu 253: Sửa mộ thời gian nào để đỡ bị “Giông”

Sửa mộ thời gian nào để đỡ bị "Giông"
Câu 253: Sửa mộ thời gian nào để đỡ bị "Giông" Câu hỏi: Con bạch Thầy, ngôi mộ của bố con mới bị sập. Con...

Câu hỏi 250: Nghi thức rút chân nhang ban vong sau...

người đồng tính có được xuất gia không
Câu hỏi 250: Nghi thức rút chân nhang ban vong sau 49 ngày? Câu hỏi: Con bạch Thầy! Khi hết tuần thứ 7 của hương...

Câu 248: Phật tử có được làm lễ “nhập quan” không?...

Làm lễ "Thất Thất Lai Tuần" ở nhà
Câu 248: Phật tử có được làm lễ "nhập quan" không? Câu hỏi: Kính Bạch Thầy! Khi gia đình chúng con có người lâm chung...

Câu 246: Thân mẫu nhìn thấy “MA” phải giải quyết như...

Chuyển mộ cần những nghi thức gì
Câu 246: Thân mẫu nhìn thấy "MA" phải giải quyết như thế nào? Câu hỏi: Kính bạch Thầy! Khi còn trẻ mẹ con có thờ...

Câu 244: Hành trì kinh Phật như thế nào để được...

Hành trì kinh Phật như thế nào
Câu 244: Hành trì kinh Phật như thế nào để được lợi lạc? Câu hỏi: Bạch Thầy cho con hỏi: con tụng bộ Lương Hoàng...