_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/07/","Post":"https://botatquanam.com/sam-hoi-cho-tam-hon-thanh-than/","Page":"https://botatquanam.com/que-quan-am-2/","Attachment":"https://botatquanam.com/?attachment_id=25826","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee
Bàn Thờ Cúng Phật

Vì Sao Trên Bàn Thờ Cúng Phật Không Thể Thiếu Ly...

Bàn Thờ Cúng Phật tại sao không thể thiếu ly nước? Phật giáo không chỉ là danh tự, tạo tượng nghệ thuật cũng là một...

Nghi Lễ Thờ Cúng

Bàn Thờ Cúng Phật

Vì Sao Trên Bàn Thờ Cúng Phật Không Thể Thiếu Ly...

Bàn Thờ Cúng Phật tại sao không thể thiếu ly nước? Phật giáo không chỉ là danh tự, tạo tượng nghệ thuật cũng là một...

Phong Tục Tập Quán

chiều cuối năm

Viết cho những buổi chiều cuối năm

Những buổi chiều cuối năm, thương những kẻ xa nhà đang ngóng trông về một mâm cơm đoàn viên; thương những kẻ đang ngó...