_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/09/","Post":"https://botatquanam.com/cau-chuyen-canh-tinh-hang-trieu-bac-cha-me-hay-de-con-la-vang-dung-bien-con-thanh-cat/","Page":"https://botatquanam.com/que-quan-am-2/","Attachment":"https://botatquanam.com/niem-phat-cau-binh-an-thinh-vuong-la-khong-hop-ban-y-cua-phat/qq4-1/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee
vu lan bao nỗi tơ lòng

Vu Lan Bao Nỗi Tơ Lòng

Mỗi độ gió thu về Réo rắc lá thu rơi Vu Lan sầu man mác Ôi! Nhớ mẹ không nguôi Giáo lý của Đức Thế...

Nghi Lễ Thờ Cúng

Cúng rằm tháng 7

Văn khấn cúng chúng sinh – Cúng rằm tháng 7

Tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng cô hồn, theo tín ngưỡng truyền thống thì đây là dịp xá tội vong nhân...

Phong Tục Tập Quán

vu lan bao nỗi tơ lòng

Vu Lan Bao Nỗi Tơ Lòng

Mỗi độ gió thu về Réo rắc lá thu rơi Vu Lan sầu man mác Ôi! Nhớ mẹ không nguôi Giáo lý của Đức Thế...