_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"botatquanam.com","urls":{"Home":"https://botatquanam.com","Category":"https://botatquanam.com/su-tich-cac-vi-phat/10-dai-de-tu-cua-duc-phat/","Archive":"https://botatquanam.com/2017/01/","Post":"https://botatquanam.com/mot-dao-si-chi-hieu/","Page":"https://botatquanam.com/tim-kiem/","Attachment":"https://botatquanam.com/3-loai-nhan-duyen-tien-kiep-tao-nen-duyen-phan-vo-chong/nhan-duyen-vo-chong-2/","Nav_menu_item":"https://botatquanam.com/5868/"}}_ap_ufee
thả cá phóng sinh ngày tết ông Công ông Táo

Tìm hiểu ý nghĩa tục phóng sinh cá ngày Tết ông...

Người Việt tin rằng, hàng năm đến ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình...

Nghi Lễ Thờ Cúng

thắp hương tạ mộ phần cuối năm

Văn khấn tạ mộ phần cuối năm 30 Tết

Văn khấn tạ mộ phần cuối năm, 30 tết âm lịch Đối với người Việt Nam, việc lễ tạ mộ phần vào dịp cuối năm...

Phong Tục Tập Quán

thả cá phóng sinh ngày tết ông Công ông Táo

Tìm hiểu ý nghĩa tục phóng sinh cá ngày Tết ông...

Người Việt tin rằng, hàng năm đến ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình...